Kwiaciarnia Bukietowa
Codziennie świeże kwiaty
Technologia Google TłumaczTłumacz

Regulamin

Regulamin sklepu bukietowa.pl

Spis treści:

 1. Warunki ogólne
 2. Procedura składania i realizacji zamówienia
 3. Jakość produktów i reklamacje
 4. Odstąpienie od umowy
 5. Ochrona prywatności
 6. Postanowienia końcowe

 1. Warunki Ogólne
  1. Sklep internetowy Bukietowa.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem bukietowa.pl, prowadzony przez GTH TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 7123457628 al. Warszawska 23/1, 20-803 Lublin (dalej jako Sprzedawca lub Bukietowa.pl). Umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
  2. Ceny towarów podane są w polskich złotych i zawierają VAT (są cenami brutto).
  3. Złożenie zamówienia w sklepie Bukietowa.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Procedura składania i realizacji zamówienia
  1. Podany przez Zamawiającego adres e-mail i numer telefonu może zostać wykorzystany dla realizacji składanych zamówień.
  2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularzy zamówienia udostępnionych na stronie sklepu internetowego.
  3. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail – po przyjęciu zamówienia Zamawiający otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.
  4. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
  5. Zamawiający będą informowani o statusie zamówienia poprzez e-mail lub telefon.
  6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
  7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
  8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia z wyłączeniem miejsc objętych zakazem wstępu (tj. jednostki wojskowe).
  9. Zamówienia składać można 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez:
   • stronę internetową www.bukietowa.pl
   • telefon 605030726 // 605 030 226
   • e-mail kontakt@bukietowa.pl
   natomiast ich realizacja (doręczenie) odbywa się w godzinach:
   • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00;
   • w soboty od 09:00 do 21:00;
   • w niedziele i święta od 10:00 do 16:00.
   Nie realizujemy zamówień w następujące dni: Nowy Rok, święta Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Święto Niepodległości (11 listopada) i święto Bożego Narodzenia (na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy – Kodeks Pracy, Dz. U. z 2007 r. Nr 176 poz. 1239). Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na stronie sklepu internetowego.
  10. Zamówienie na kwiaty złożone i opłacone od poniedziałku do piątku do godziny 17:00 oraz w sobotę do godziny 15:00 może zostać zrealizowane jeszcze w tym samym dniu. Zamówienie na niedzielę musi zostać złożone i opłacone najpóźniej do godziny 15:00 w sobotę.
  11. Zamówienie na kwiaty wspólnie z prezentami (oznaczonymi symbolem samochodu) realizowane jest w ciągu 48 godzin w dni powszednie. Jeżeli zamówienie ma być zrealizowane w sobotę lub niedzielę to musi zostać złożone i opłacone w czwartek do godziny 12:00.
  12. Wybrane godziny dostawy stanowią jedynie orientacyjny czas dostarczenia kwiatów. Gwarancję godziny dostawy udzielamy jedynie w przypadku dostawy na ślub i pogrzeb.
  13. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować godziny dostawy w takie dni jak: Dzień Babci, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.
  14. Bukietowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożności ich wykonania nie wynikających z winy Bukietowa.pl spowodowane np. katastrofami naturalnymi i innymi zdarzeniami losowymi, awariami sieci telekomunikacyjnych i systemów obsługujących płatności elektroniczne. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Bukietowa.pl zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu, a także o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia.
  15. Bukietowa.pl zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające czasowo lub całkowicie realizację danego zamówienia oraz w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących treści złożonego zamówienia. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Bukietowa.pl zwraca pełną wartość zamówienia.
  16. W przypadku gdy kurier nie zastanie Odbiorcy pod podanym adresem oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie, pozostawi wiadomość zawierającą informacje o przesyłce oraz dane teleadresowe Bukietowa.pl. Jeżeli Odbiorca nie skontaktuje się z Bukietowa.pl i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu, realizacja zamówienia zostanie anulowana. W celu ponownej realizacji zamówienia należy ponownie złożyć i w pełni opłacić zamówienie.
  17. W związku z sezonowym występowaniem niektórych kwiatów oraz indywidualnym stylem ich układania przez poszczególnych florystów istnieje możliwość, iż doręczane bukiety mogą się minimalnie różnić od zaprezentowanych na zdjęciach. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia jednego kwiatu na inny o podobnej charakterystyce i wartości.
  18. Dodatki do kwiatów, tj. maskotki i czekoladki są tylko przykładowymi zdjęciami i mogą się różnić od doręczanych jednak z zachowaniem podobnej wartości i jakości.
  19. Płatności w Bukietowa.pl można dokonywać w następujący sposób:
   • kartami płatniczymi,
   • tzw. szybkimi przelewami bankowymi,
   • przelewami tradycyjnymi z dowolnego banku lub poczty.
   Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro. Rozliczenia transakcji e-przelewem oraz blikiem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
  1. Za moment opłacenia zamówienia uznaje się moment otrzymania informacji od firmy obsługującej płatności o dokonaniu płatności. W przypadku zapłaty przelewem na konto Bukietowa.pl – za moment opłacenia zamówienia uznaje się moment wpłynięcia środków na konto, przy krótkim terminie realizacji (mniej niż 7 dni powszednich) moment otrzymania maila z kopią wpłaty na konto Bukietowa.pl.
  2. Dane osobowe Klientów/użytkowników, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi za pomocą systemu Przelewy24, są przekazywane spółce PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 7792369887, REGON: 301345068 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935 o kapitale zakładowym w wysokości 4 500 000,00 zł. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24.
 3. Jakość produktów i reklamacje
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują w szczególności postanowienia ustawy o prawach konsumenta.
  2. Zapewniamy świeżość kwiatów przez okres co najmniej 3 dni. Odpowiednia pielęgnacja (codzienna zmiana wody, przycinanie końcówek łodyg) zapewnia kwiatom dłuższy okres świeżości.
  3. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia jakości i świeżości kwiatów w obecności doręczyciela. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do jakości lub świeżości kwiatów, Odbiorca powinien sporządzić notatkę na formularzu potwierdzenia odbioru.
  4. Reklamacje, dotyczące jakości lub świeżości kwiatów, należy złożyć do Bukietowa.pl. Rekomendujemy złożenie reklamacji telefonicznie lub przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia, w przypadku prezentów w terminie 7 dni od daty doręczenia.
  5. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona.
  6. W przypadku zgłaszania reklamacji Klient powinien podać swoje: Imię i Nazwisko, adres, dane pozwalające na identyfikację zamówienia (np. numer zamówienia), przedmiot i przyczynę reklamacji, żądanie klienta, dane kontaktowe.
  7. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem, ani przedsiębiorcą dokonującym zakupu niezwiązanego z jego działalnością zawodową, koszt dostarczenia ponosi Klient.
  8. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
  9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
  12. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
  13. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.
  14. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
  15. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  16. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
  17. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  18. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
  19. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  20. Powyższe postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  21. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
  22. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
  23. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy odbiorcy Bukietowa.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Odstąpienie od umowy
  1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Jednak, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art. 38), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w sklepie Bukietowa.pl m.in. w przypadku umowy:
   1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
  3. Klient może odstąpić od umowy, przesyłając oświadczenie np. drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy określony w niniejszym Regulaminie.
  4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  11. Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
  12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  13. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Ochrona prywatności
  1. Bukietowa.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich edycji oraz usunięcia z bazy danych Bukietowa.pl w dowolnym momencie. Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Bukietowa.pl oświadcza, że zawartość stron Bukietowa.pl, a w szczególności tekst, grafika, ikony, logo, nazwy produktów, nagłówki stron i inne stanowią jego własność i podlegają ochronie prawa polskiego i międzynarodowego.
  2. Bukietowa.pl nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia.
  3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.
  4. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  6. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  7. Wszelkie kwestie sporne z podmiotami nie będącymi konsumentami związane z wykonywaniem umów będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla GTH TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie.
  8. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta, gwarantowanym przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne akty prawne.
  9. Sprzedawca godzi się na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami drodze postępowania mediacyjnego.
  10. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
   3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   4. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
   5. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
  11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższego wzoru nie jest obowiązkowe, a jedynie rekomendowane.

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja,………………….……………, niniejszym informuję o moim/odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów/usług: ………………………………..……
Proszę o zwrot kwoty .
…………….. zł (słownie ………………………………………………………złotych)
na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy……………………

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)